*آپلود عکس:
1 عکس، تصاویر در صفحه جزئیات صفحه شما قرار خواهد گرفت.
(حداکثر سایز مجاز برای تصویر 307*469 پیکسل با حجم 100 کیلوبایت می باشد. )